Vitra Nelson

Vitra - Nelson Bank 122x46,9x35,3cm
  • Beige
  • Schwarz